Wieszczy

Variations: Wieszcy
There is a belief in Poland that a child who is born with a cleft palate and either a caul or teeth will grow up to have a bright red face and suffer from hyperactivity throughout his life. When he eventually dies, he will rise up as a type of barbed-tongue vampiric REVENANT known as a wieszczy. In addition to attacking humans for their blood, the wieszczy will also ring the church bells at midnight and call out the names of people who live in the community. If anyone should hear his own name being called out, he will die.
To prevent a person from rising up as awieszczy, he must be buried with several crosses made of willow wood, with one placed under each arm, under the chin, and upon the chest. Before the COFFIN is closed a handful of dirt from the deceased's own doorway is to be sprinkled over the body.
Source: Alexander, Mythology of All Races, 232; Lorentz, Cassubian Civilization, 276; Senn, Werewolf and Vampire in Romania, 66; Taylor, Death and the Afterlife, 392

Encyclopedia of vampire mythology . 2014.

Look at other dictionaries:

  • wieszczy — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIb, rzad. {{/stl 8}}{{stl 7}} dotyczący wieszcza, cechujący wieszcza; poetycki : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pieśni wieszcze. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} wróżebny, proroczy : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wieszczy — 1. książk. «odnoszący się do wieszcza poety, właściwy wieszczowi, poetycki» Wieszcza sztuka, poezja. Pieśni wieszcze. 2. książk. «proroczy, wróżebny» Wieszcze przeczucie. Wieszcze słowa …   Słownik języka polskiego

  • profetyczny — profetycznyni książk. «odnoszący się do profetyzmu, związany z profetyzmem; proroczy, wieszczy» Profetyczna postawa, wizja, twórczość. Profetyczne słowa …   Słownik języka polskiego

  • sybiliński — «proroczy, wieszczy» ∆ Księgi sybilińskie «księgi stanowiące zbiór przepowiedni Sybilli z Kume, z których senat rzymski czerpał rady w ciężkich dla państwa chwilach» ‹Sybilla, u starożytnych Greków i Rzymian: wieszczka› …   Słownik języka polskiego

  • trójca — ż II, DCMs. trójcacy; lm D. trójc 1. książk. «trzy osoby; trójka» Wielka trójca wieszczy. Stanowili nierozłączną trójcę. 2. rel. «grupa trzech bóstw powiązanych ze sobą na zasadzie pochodzenia, pokrewieństwa lub rodzaju działalności, występująca… …   Słownik języka polskiego

  • Upier — (Oo PEER) Variations: Opyri, Upeer, Uperice, Upi, Upieri, Upierz, Upierzci, Upierzhy, Upior, Upiór, Upiorcsa, Upiroy, Upiry, UPOR, Uppir, Vieszcy, Wampire, WIESZCZY, Wrikodlaki In Poland, when a male child who was bornwith teeth dies, he will… …   Encyclopedia of vampire mythology

  • profetyczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, profetycznyni, {{/stl 8}}{{stl 7}} w stylu książkowym: zawierający pierwiastki profetyzmu, naznaczony profetyzmem; proroczy, wieszczy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Profetyczna literatura. Profetyczne zdolności. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.